Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),geçen yıla ilişkin sosyal koruma istatistiklerini açıkladı. Sosyal koruma harcaması 2019’da bir önceki yıla göre %20,8 artarak 542 milyar 2 milyon liraya yükseldi.

Buna göre, sosyal koruma harcaması 2019’da, bir önceki yıla kıyasla %20,8 artış gösterdi ve 542 milyar 2 milyon lira oldu. Bu harcamanın %98,4’ünü (533 milyar 168 milyon lira) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Bu yardımlarda en büyük harcama 263 milyar 78 milyon lirayla emeklilere ve yaşlılara yapıldı. Bunu 146 milyar 35 milyon lirayla hastalık ve sağlık bakımı harcamaları takip etti.

Sosyal koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019’da %12,5 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise %12,3 olarak gerçekleşti. Risk ve ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların %6,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, %3,4 ile hastalık ve sağlık bakımı harcamaları ve %1,5 ile dul ve yetim harcamaları izledi.

Sosyal Koruma Yardımlarının %9.6’sı Şartlı Verildi

Sosyal koruma yardımları da önemli yer tuttu. Söz konusu yardımların %9,6’sı şartlı verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı %40,4 ile aile ve çocuk yardımları oluşturdu. Bunu %27,4 ile engelli ve malül yardımları, %13,8 ile hastalık ve sağlık bakımı yardımları takip etti. Nakdi yardımlarda en büyük payı %72,5 ile emekli ve yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu %17,5 ile dul ve yetim, %4,2 ile işsizlik yardımları izledi.

Sosyal koruma gelirlerinin %40,2’sini devlet katkıları, %27,9’unu işveren sosyal katkıları, %23,6’sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

Türkiye’de sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2018’de 13 milyon 766 bin iken, geçen yıl %2,3 artarak 14 milyon 89 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2018’de 14 milyon 389 bin iken, 2019’da 14 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.