Yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan, uzaktan çalışma imkanı olmayan açıkhava ve endüstriyel reklam sektörü devlet desteği bekliyor.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs toplum sağlığının yanında çeşitli sektörleri de olumsuz etkiliyor. Yıllık 9 milyar dolarlık iş hacmine sahip olan, uzaktan çalışma imkanı olmayan açıkhava ve endüstriyel reklam sektörü devlet desteği bekliyor. ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, “Önlem alınmazsa 125 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde çok zor günler yaşayacağız” diyor

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED), endüstriyel reklam üreticileri ve benzeri grupların uzaktan çalışma imkânlarının olmaması ve doğrudan kapatılan ya da faaliyetleri kısıtlanan işletmelere münhasır ürün ve hizmetler sunmaları nedeniyle bu tür işletmeler için daha farklı önlemlerin alınması gerektiğini açıkladı. ARED, mevcut ekonomik ortamda tüm paydaşlarının yanında olma bilinciyle çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

1 – İşyerlerinin su, elektrik, doğalgaz gibi giderlerine ait ödemelerinin süreç bitene kadar ertelenmesi,

2 – Vergi, SGK gibi devlete yapılacak ödemelerde indirime gidilmesi, süreç bitene kadar ertelenmesi, zorunlu izinlerde SGK ödemelerinin alınmaması,

3 – İşletmenin maddi olarak sıkıntıya girmesi sonucu faaliyetlerine ara vermek zorunda kalması durumunda ilgili işletmeye Avrupa ve ABD uygulandığı gibi geri ödemesiz maddi destek sağlanması,

4 – İşçi ücretlerinin kısa çalışma ödeneğinden ödenmesi. Bu durumdan sektördeki herkesin yararlanması için de gün ve prim şartlarının bir defaya mahsus olmak üzere kaldırılması,

5 – Küçük ve orta ölçekli firmaların kredi ödemelerinin temerrüde düşmeden yapılandırılması, KGF ve KOSGEB Kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması beklenmektedir.

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel

ARED Başkanı Ahmet Özdemirel, koronavirüsün yayılmasına önlem olarak düşünülen uzaktan çalışma yönteminin bu sektör için mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

Bu koşullarda belirtilen iş aşamalarının sekteye uğraması ve üretim yapılamaması durumunda, işverenin çalışanlarına ücretlerini ödeyememesi, ileri aşamada da işyerlerinin faaliyetlerini durdurma mecburiyetinde kalması riski söz konusudur. Önerilerimizin, içinde bulunulan bu zor dönemde hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacak çözümler sunabileceği kanaatindeyiz. Kısa zamanda önlem alınamazsa içinde bulunduğumuz durumda 125 bin kişiye istihdam sağlayan sektörü zor günler bekliyor.

Endüstriyel reklamcılık dünyasının temsilcileri

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED);

  • endüstriyel reklam sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerini bir çatı altında toplamak,
  • üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, sektörün sorunlarına çözüm bulmak,
  • endüstriyel reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda,
  • yurtdışında temsil etmek amaçlarıyla 2000 yılında kuruldu.

Endüstriyel reklamcılık dünyasının temsilcilerinden oluşan ARED, kar amacı gütmeden faaliyetlerini sektörü geliştirmek için yürütüyor. ARED, global basım işleri federasyonu FESPA ile ortak olarak Avrasya bölgesinde baskı dünyasının en büyük fuarı olan FESPA Eurasia’yı 2013 yılından bu yana düzenliyor.