Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İGDAŞ hakkında “mevzuata aykırı sürelerde gaz faturası düzenlediği” gerekçesiyle soruşturma başlattı.

HABERTÜRK, İGDAŞ için yapılan soruşturma sonunda aykırılığın tespit edilmesi durumunda bekleyen yaptırımları araştırdı. Doğal Gaz Piyasası Yasasına göre İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş, öncelikle “ihtar” edilecek ve “aykırılığı gidermesi” istenecek. Bu fiil, geçmişte kaldığı ve düzeltme olanağı olmadığı için “yinelenmesin” uyarısında bulunulacak. İGDAŞ’a, bu ihtara karşın ihlale devam ederse yeni bir soruşturma açılacak. Bu kez, ihtar edilmeksizin 2020 yılı değerlerine göre 957 bin 406 TL para cezası kesilecek. Fiilin ya da aykırılığın yinelenmesi halinde ceza tutarı, 2’ye katlanacak.

EPDK, bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde yüksek fatura şikayeti geldiği, bu şikayetlerin tek tek incelediği, ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğinin tespit edildiği kaydedildi.

İGDAŞ FATURA

Açıklamada, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne işaret edilerek, yönetmelik gereğince faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olamayacağı belirtildi. İGDAŞ’ın, 40-45 günlük fatura kestiği kaydedildi.

“Gerekeni yapacağız”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız” dedi.

Hangi yaptırımlar?

Peki, İGDAŞ’ı bu soruşturmanın ardından hangi yaptırımlar bekliyor? Mevzuata aykırılık soruşturması kapsamında öncelikle bilgi ve belgeler bir araya getirilecek. İGDAŞ’tan, savunması istenecek. Bu sürecin sonunda aykırılığın ortaya konulması halinde şu adımlar atılacak:

Doğal Gaz Piyasası Yasası’na göre, İGDAŞ, öncelikle “ihtar” edilecek ve “aykırılığı gidermesi” istenecek.

İGDAŞ, bu ihtara karşın aykırılığa devam etti ya da bu fiili yineledi. Bu durumda, yeni bir soruşturma açılacak ve bu kez 2020 yılı değerlerine göre 957 bin 406 TL para cezası kesilecek.

– Fiilin ya da aykırılığın yinelenmesi halinde ceza tutarı, 2’ye katlanacak.

İşte o maddeler

Doğal Gaz Piyasası Yasası’nın 9’uncu maddesi şöyle:

– Kurul, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yapacağı yazılı ihtara rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere aşağıdaki yaptırım ve cezaları uygular:
a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hallerinde, üçyüzellibin Türk Lirası (bu tutar yıllar içinde yeniden değerleme oranında arttı) idarî para cezası verilir ve yedi gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Ancak, kolay giderilebilecek kusurlu haller için ilgili gerçek ve tüzel kişilerden belgelerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkânının sağlanması istenir.

Yönetmelikteki madde

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde sayaç okuma süresi de şöyle yer alıyor:

– Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir önceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41’inci maddesine göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kullanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim faturalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.