Borsa İstanbul’un 2021 yılında daha güçlü olması beklenirken, yurtiçi talep ve ihracatın ekonomideki büyümenin temelini oluşturması öngörülüyor.

Yüksek hizmet standartlarıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Global Menkul Değerler (GMD), yatırımcılara yönelik hazırladığı ‘2021 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. Global Menkul Değerler Araştırma Departmanı’nın hazırladığı raporda 2021 yılının Borsa İstanbul için daha güçlü bir yıl olacağı beklentisi vurgulanırken,  yurtiçi talep ve net ihracatın, 2021’deki ekonomik büyümenin temelini oluşturacağı görüşüne yer verildi.

2020 yılının ilk yarısının hisse senedi piyasaları için inişli-çıkışlı bir yıl olduğunun hatırlatıldığı raporda; “Sonrasında, ekonomilerdeki toparlanma beklentileri ile birlikte, hisse senedi piyasalarında önemli toparlanmalar görüldü. 2020 yılında Türkiye ekonomisinin, 2019’a benzer şekilde, %0.9 büyümesini bekliyoruz. Halka açık şirketlerin karlılık büyümelerini, piyasanın net kar çarpanlarının gelişmekte olan ülke benzerlerine göre iskontosunu ve borsanın piyasa değerinin, GSYH’ya oranını dikkate aldığımızda, Borsa İstanbul için 2021’in daha güçlü bir yıl olmasını bekliyoruz. 2021 yılında, havacılık, emtia ile ilişkili ve hikaye bazlı sektörlerin / şirketlerin daha fazla ön plana çıkacağını düşünüyoruz” denildi.

‘TL’nin reel bazda güçleneceğini düşünüyoruz’

Global likiditenin yüksek getirili varlıklara yöneldiği bu dönemde, sıkı maliye politikası uygulayan Türkiye’ye girişlerin hızlanabileceğine dikkat çekilen raporda, yurtdışı tasarrufların, 2021’deki ekonomik büyümenin temelini oluşturacağı düşüncesine yer verildi. 2021 yılında Türkiye’nin %4 büyümesinin beklendiği raporda şunlara yer verildi:

2020’ye kıyasla, iç tüketimin büyümeye katkısının daha sınırlı olacağını düşünüyoruz. Buna karşın iç pazarın büyümeye katkısının devam edeceğini öngörüyoruz. Öte yandan, ana ihracat yaptığımız ülkelerdeki toparlanmayla birlikte, net ihracatın Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesine katkısının daha yüksek olmasını bekliyoruz. Sanayi üretimindeki toparlanma da yatırım aktivitelerinin canlanmasına yardımcı olacaktır. Kasım ortasından bu yana, TL pozitif ayrışarak değer kazanmaktadır. Kasım ortasından bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ortodoks para politikasına geçişi, yabancı yatırımcıların artan ilgisini sağlayacaktır. 2021’de 181 milyar dolarlık borcun refinansmanı ve 24 milyar dolarlık beklenen cari açığın finansmanına rağmen, TCMB’nin sadeleşmiş para politikasının TL’yi desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda TL’nin reel bazda güçleneceğini düşünüyoruz. Faiz oranlarının 2021’in ilk yarısında mevcut seviyelerini korumasını ve yılın ikinci yarısından itibaren ise düşmeye başlayacağını düşünüyoruz. Bunun temel olarak iki sebebi olacaktır: yılın ikinci yarısında enflasyonda beklenen gerileme ve Hazine’nin yılın ikinci yarısında daha az iç borç geri ödemesinin olmasıdır.

‘MSCI Türkiye Endeksi %58 iskontolu’

2021’in ikinci yarısında Hazine’nin borçlanma araçlarının yatırımcılara getiri sağlamasının beklediğinin ifade edildiği raporda, MSCI Türkiye endeksinin benzer ülkelere göre geride kaldığı bilgisine yer verildi. 2020 yılında MSCI Türkiye endeksinin, benzerlerine göre %27 daha zayıf bir getiri sağladığına dikkat çekilen raporda,

1 yıl ileriye dönük F/K çarpanı bazında da MSCI Türkiye endeksi, benzerlerine göre %58 iskonto ile işlem görürken, tarihsel iskonto ortalaması olan %41’in altında işlem görmektedir. Borsa İstanbul’un piyasa değerinin Türkiye GSYH’sına oranı %21 seviyesindedir. Bu oran -1 standart sapma olan %13’ün üzerindeyken, 1993 yılından bu yana ki ortalaması olan %20.9’a oldukça yakındır. Mevcut seviyelerin, yatırım için uygun olduğunu düşünüyoruz” denildi.

‘Bankacılık dışı sektörlerde kar artışını %88 olarak bekliyoruz’

Global Menkul Değerler izleme listesindeki şirketlerin 2020 net karlarının bir önceki yıla paralel seyredeceği beklentisinin yer aldığı raporda, şunlara dikkat çekildi: “Güçlü bankacılık, oto, sigorta, telekom ve gıda sektör karlılıkları beklememize rağmen, 2020 yılında zayıf bir performans göstermesini beklediğimiz havacılık ve rafineri sektörü, 2020 yılındaki toplam karlılığın yıllık bazda yataya yakın seyretmesine neden olmasını bekliyoruz. 2021 yılında ise izleme listemizdeki şirketlerin karlılıklarını %53 oranında artırmasını bekliyoruz. Bankacılık sektöründeki karlılık artışını %20 olarak tahmin ederken, bankacılık dışı sektörlerde kar artışını %88 olarak bekliyoruz. Bu bağlamda 2021 yılı için izleme listemizdeki şirketlerin F/K çarpan medyanının, 2020 yılı beklentimiz olan 11.1x seviyesinden iyileşerek 7.27x seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 2021 yılı için en beğendiğimiz şirketler: TURSG, EREGL, TKFEN, KCHOL, AEFES, PGSUS ve GARAN’dır. 2020 yılındaki strateji raporumuzdaki önerdiğimiz hisseler: TCELL, TOASO, TTRAK, ULKER, GARAN ve PGSUS’tu. PGSUS’u 2020 yılı başlarında model portföyümüzden çıkarmıştık. Model portföyümüz 2020 yılında %61 getiri sağlarken, endeksin %32 üzerinde performans gösterdi.