İçinden geçtiğimiz koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye’de ekonomi olumsuz etkileniyor. Üretim ve ticaret faaliyetlerinin yavaşlamasının bir sonucu olarak işten çıkarmaların artmasının beklendiği yakın gelecekte, özellikle kadınların çalışma hayatında içinde maruz kaldıkları eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da artacağından kaygı duyan YANINDAYIZ Derneği, konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı.

YANINDAYIZ Derneği üyeleri tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Koronavirüs salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomiyi etkiliyor. Birçok işyeri kapandı, kısmi karantina koşulları ya da sokağa çıkma yasakları ile bireyler evlerine çekildi.

Üretim ve ticaret faaliyetleri güç kaybediyor, yer yer durma noktasına geliyor. Etkilenen işyerlerinde, çalışanların bir bölümü ücretli ya da ücretsiz izne çıkarılıyor. Bir kısım çalışan ise işlerini kaybediyor.

YANINDAYIZ Derneği olarak, yaşanan her krizde olduğu gibi, şimdi de özellikle kadınların çalışma hayatında içinde bulundukları eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da artacağından endişeliyiz.

Kadınlar, zaten işgücüne katılma oranından istihdama, eşit işe eşit ücretten eğitim seviyelerine, üst düzey yöneticilikten ücretsiz ev işçiliğine, ekonominin her alanında eşitlikten uzak ve dezavantajlı konumdalar.

Uzmanların, salgının en iyimser tahminle, 3-6 aylık vadede kontrol altına alınabileceği, Türkiye’de ekonominin %5’e yakın küçülebileceğini, 2020 yılında 1-3 milyon arasında çalışanın işini kaybedebileceği yönündeki öngörüleri karşısında, kadınlar aleyhine olan mevcut dengesizliklerin daha da artacağından kaygılıyız.

YANINDAYIZ Derneği olarak, bu düşüncelerle, ekonomik hayatın bütün paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz:

  • Koronavirüs salgını nedeniyle işletme ve kuruluşlarda işten çıkarma kararlarının kaçınılmaz hale gelmesi halinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine özen gösterilmelidir.
  • İstihdamdaki payları zaten düşük olan sektörlerde, kadınlar lehine denge gözetilmesi en temel ilke olmalıdır.
  • Kadın girişimcilerin son dönemlerde önemli ilerlemeler gösterdiği küçük işletmelere kullandırılan krediler konusunda, özellikle hassasiyet gösterilmelidir.
  • Kamu kaynaklarından zor durumdaki ailelere sağlanan doğrudan desteklerin en verimli kullanımının kadın eliyle olduğu dikkate alınmalıdır.

Ekonomide ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini, Korona virüs salgınına rağmen devam ettirenlerin YANINDAYIZ!