Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2020 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı, 5 milyar 240 milyon 27 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 525 milyar 909 milyon 400 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 400 milyar 378 milyon 9 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin %66’sı mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %25 büyüme ile 345 milyar 663 milyon 900 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,9*özkaynak kârlılığı %13,3**aktif kârlılığı ise %1,6** seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bu yılın 3. çeyreği pandeminin ekonomiye etkilerini pozitife çevirdiğimiz ve normalleşme yoluna girdiğimiz bir dönem oldu. Yaşadığımız olağanüstü dönemde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu katkıyı sağlarken, banka olarak her açıdan güçlü ve sağlıklı kaldığımız bir çeyrek geçirdik.Yılın ilk yarısında düşük faiz ortamı ve pandemi kaynaklı likidite ihtiyacı sebebiyle erken talep oluştu. Bankacılık sektörü, özellikle tüzel tarafta verdiği destekle ekonomiye çok büyük katkı sağladı. Haziranda başlayan normalleşme süreciyle ise tüketici tarafında ertelenen talebin hayata geçtiğini görmeye başladık. Dolayısıyla bu çeyrek büyümesi geçtiğimiz dönemden farklı olarak %7 büyüme ile tüketici kredileri tarafında gerçekleşti. Böylece yılbaşından bu yana TL kredi büyümemiz %25 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki dönemde finansal sıkılaşmanın da etkisiyle, kredi büyümesinde normalleşmenin daha belirgin olacağını öngörüyoruz.

Garanti BBVA olarak üçüncü çeyrekte de ihtiyatlı duruşumuzu koruyarak, kredilere en yüksek karşılığı ayıran bankalardan biri olmaya devam ettik. Sağlam bilanço yapımız ve %16.9 ile gerekli seviyelerin çok üzerinde gerçekleşen sermaye yeterlilik rasyomuz, son dönemdeki değişken piyasa şartlarında bankamızı korunaklı kılıyor. Pandeminin başında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ise çalışanlarımızın ve müşterilerimizin memnuniyeti olarak karşılık buldu. Pandemi sonrası dönemde aylık işlem adetimiz tarihi en yüksek seviyeye ulaştı. Dijitalin payı ise pandemi öncesi %51 olan seviyeden %58’e yükseldi. ” dedi.

Sürdürülebilirliğin Garanti BBVA’nın ana stratejilerinden biri olduğunu söyleyen Baştuğ, “Bu alanda fark yaratmak ve önemini anlatmak için 15 yıldan uzun süredir çalışıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil aynı zamanda uluslararası kuruluşlara da destek veriyor, hayata geçirilen girişimlerde yer alıyoruz. Bu kapsamda üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Global Compact’in (UNGC) yeni CEO sorumluluk üstlenme bildirisine imza attık. Bu bildiriyle daha adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya için daha fazla sorumluluk alacağız. Önümüzdeki yıllarda da bu konunun öneminin anlaşılması için çalışmalarımız artarak devam edecek ve sürdürülebilir geleceğe katkıdaki rolümüz giderek büyüyecektir. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramımızın 97. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyorum.“ dedi.

* BDDK’nın geçici önlemleri hariç

**Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir.

Garanti BBVA’nın BDDK konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Türkçe sunuma Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri web sitesinden (www.garantibbvayatirimciiliskileri.com) ulaşabilirsiniz.

Garanti BBVA’nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri (30 Eylül 2020)

Başlıca Bilanço KalemleriCari Dönem
30.09.2020
Önceki Dönem
31.12.2019
Değişim D %
Toplam Aktifler525,909,400428,554,14822.7%
Krediler*345,971,687277,506,59924.7%
-Canlı Krediler326,301,887259,207,02225.9%
-Takipteki Krediler19,669,80018,299,5777.5%
Müşteri Mevduatları344,494,737274,608,57425.4%
Özsermaye60,724,72654,050,74712.3%
*Finansal Kiralama ve Faktoring alacaklarını içermemektedir
Başlıca Gelir KalemleriCari Dönem
30.09.2020
Önceki Dönem
30.09.2019
Değişim D %
Net Faiz Geliri18,281,44115,089,95521.1%
Operasyonel Giderler8,518,6197,397,18415.2%
-Personel Giderleri3,267,2163,137,7614.1%
-Diğer Faaliyet Giderleri5,251,4034,259,42323.3%
Net Ücret ve Komisyonlar4,865,5134,637,0154.9%
Net Kar5,240,0274,998,4604.8%

Hesap Dönemine Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler

  • Ortalama aktif kârlılığı %1,6 seviyesinde gerçekleşti.
  • Ortalama özkaynak kârlılığı %13,3’e yükseldi.
  • Krediler ilk dokuz ayda %25 büyüdü ve ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredileraracılığıyla sağladığı destek 400 milyar TL oldu.
  • Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla %9,6, %9,4 ve %10,0 seviyesinde gerçekleşti.
  • Müşteri mevduatları ilk dokuz ayda %25 büyüdü ve pazar payı %9,9 seviyesinde gerçekleşti.
  • Vadesiz müşteri mevduatların, toplam mevduatlar içindeki payı %46’ya ulaştı.
  • Sermaye yeterlilik oranı %12,2 olan yasal limitlerin üzerinde %16,9 olarak gerçekleşti.
  • Donuk alacak oranı %5,9 seviyesinde gerçekleşti.