Türk sigorta sektörünün deneyimli markası Groupama Sigorta, yerel ve uluslararası reasürans yöneticilerine yönelik web konferans düzenledi.

Groupama Türkiye ve Groupama Grubu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta; Türkiye’nin potansiyeli ve gücü uluslararası temsilcilerle paylaşıldı ve geleceğe yönelik hedefler aktarıldı. Türkiye’de 95 yıllık geçmişiyle sigorta sektörünün öncü şirketlerinden olan Groupama Sigorta; uluslararası arenada Groupama Grubu’nun da desteğiyle dünyadaki reasürans yöneticileriyle web konferansta buluştu.

Dünyanın önde gelen reasürörlerinin katıldığı konferansta, Türk sigorta sektörünün gelişimi, potansiyeli ve Covid-19 salgını döneminde göstermiş olduğu başarı katılımcılarla paylaşıldı.

Philippe-Henri Burlisson

Konuşmacılar arasında:

  • Groupama Grubu Reasürans Direktörü Pierre Lacoste,
  • Groupama Türkiye Genel Müdürü Philippe-Henri Burlisson, COO’su Regis Longin,
  • UW ve Reasürans GMY’si Yeşim Denizli,
  • Kurumsal UW ve Reasürans Grup Müdürü Zerrin Caner ve
  • Reasürans Müdürü Bilge Özbenli Yıldıran’ın yer aldığı konferansta, Groupama Grup ve Groupama Türkiye’nin performansları reasürans yöneticileriyle paylaşıldı. Konferansta ayrıca, Türkiye’nin rekabetçi bir pazar olmasına değinilirken, Türkiye’nin, Grup içerisindeki en önemli dört pazardan biri olduğunun altı çizildi.

Konferansın sonunda Philippe-Henri Burlisson, reasürans yöneticilerine Türkiye’ye ve Groupama’ya güvenerek yatırımlarını yapabileceklerini belirtti. Grup’un da desteğiyle Türkiye pazarında büyümeye devam edeceklerinin altını çizdi. Burlisson ayrıca, teknoloji alanında yaptıkları yatırımlarla sektörde dijital dönüşüm anlamında öncü olduklarını; tüm süreç yönetimini de dijital operasyonla yönetebilmek adına çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında Grup desteği, dijital dönüşüm, güçlü acente ağı ve underwriting süreçleri olmak üzere 4 ana eksenden bahseden Burlisson, içinde bulunulan duruma rağmen, alınan kararlar ve aksiyon planlarına dayanarak büyüme hedeflerini koruduklarını belirtti.