İş dünyası 2020’de Uluslararası Ticaretle Büyümeyi Öngörüyor

HSBC Grubu’nun “Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl” Raporu’na göre; Türkiye’deki şirketlerin %72’si uluslararası ticaretin yeni iş fırsatları sunacağını öngörüyor. Türkiye’deki şirketler için ticarette Avrupa önemli bir pazar olarak yerini korurken, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle olan ticarette ise büyüme görülüyor.

HSBC Grubu’nun hazırladığı ‘Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl’ Raporu, iş dünyası liderlerinin kısa ve orta vadede iş görünümü ve uluslararası ticaretle ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koyuyor. Türkiye’nin de dahil olduğu 35 ülkeden 9 bin 100’den fazla şirketin katılımıyla Ağustos ve Eylül 2019’da gerçekleştirilen anket sonucuna göre rapor  oluşturuldu.

 

Türkiye’deki şirketler iş yapma olanaklarına ilişkin iyimser bir yaklaşım sergiliyor.

Alanında dünyanın en kapsamlı araştırması olma özelliği taşıyan anketin sonuçlarına göre; araştırmaya Türkiye’den katılan 200 şirketin %72’si uluslararası ticaretin yeni iş fırsatları sunacağını, %69’u verimliliği artıracağını, %73’ü ise inovasyona ivme kazandıracağını belirtiyor. Şirketlerin %78’i, Avrupa ve küresel ortalamayla da paralel şekilde, satışlarının gelecek 12 aylık dönemde artacağını öngörüyor. Türkiye’de uluslararası ticaret yapan şirketlerin %83’ü ise yurtdışında büyüme kaydedeceklerini öngörüyor. Türkiye’de iş dünyası orta vadede daha da iyimser bir yaklaşım gösteriyor. Gelecek 5 yılda satışlarının artacağını öngören şirketlerin oranı %84’e yükseliyor.

Türkiye’nin inovasyon kültürü yabancı yatırımcıyı cezbediyor

Rapora göre; Türkiye’nin inovasyon kültürü yabancı şirketlerin Türkiye’yi çekici bulmasında en popüler kriter olurken, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi arasında köprü konumunun da yabancı şirketlerin Türkiye’yi tercih etmesinde etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan yabancı şirketler Türkiye’deki jeopolitik risklerin etkilerinin oldukça hissedildiğini de belirtiyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ticaretin payı artıyor

Rapora göre; ticarette Türkiye şirketleri için Avrupa halen önemli bir pazar olarak yerini koruyor. Öte yandan Türkiye’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ticaretinde büyüme görülüyor. Rapor; bölge ülkeleriyle iş yapan Türkiye’deki şirketlerin oranının 2018 ve 2019 yılları arasında %12’den %22’ye artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Almanya ve Rusya ticarette önem kazanıyor

Türkiye’nin Avrupa’ya ticaretinin yüksek talep ve işbirliği fırsatlarının etkisiyle güçlü seyrini koruduğunun belirtildiği raporda; Avrupa genelinde Almanya ve Rusya’nın ticaret yapılan ülkeler arasında öneminin arttığı, ancak Fransa, İtalya ve Belçika’ya ticarette ise düşüş görüldüğü ifade ediliyor.

Raporun tamamını www.business.hsbc.com/trade-navigator bağlantısında bulabilirsiniz.

HSBC Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl Raporu 35 ülkeden 9 bin 131 iş dünyası lideriyle iş görünümü, ticaret faaliyetleri ve büyümeye ilişkin beklentileri ölçmek amacıyla yapılan küresel anket sonucu oluşturulmuştur. 

Anket, HSBC Grubu adına Kantar tarafından Ağustos ve Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. HSBC Grubu’nun Navigator raporu şirketlerin yeni fırsatlardan faydalanmalarına ve uluslararası ticaret görünümüne ilişkin bilgi sahibi olarak gelecek için bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Navigator: Şimdi, Gelecek ve Nasıl raporu anket görüşmeleri Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Belçika, Brezilya, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Çin, Malezya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD ve Vietnam’da gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan şirketlerin yarısından fazlası (%55) yıllık olarak 5 milyon dolar ile 50 milyon dolar arasında satış yapan küçük ve orta ölçekli şirketlerden, %45’i ise daha büyük ölçekli şirketlerden oluşmaktadır.