Krizler fırsat zamanlarıdır ve şirketlerin bunları yakalamada çevik olmaları gerekir. Çözüm ise, geçici yöneticileri işe almak olabilir.

Hepimizin yakından hissettiği bu salgın dönemi ve ekonomik yansımaları insanları olduğu kadar firmaları da oldukça etkiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki firmaların çoğu kısa ve orta vadelerde finansal durumlarını tahmin edemez bir hale gelerek stratejik planlarını revize etmekte zorlanıyor. Zorunlu olarak uzaktan çalışma, çalışan motivasyonunu ve konsantrasyonunu azaltarak iş sonuçlarını daha da olumsuz etkiliyor. Yönetim kadrosunda yaşanan işten ayrılmalar, hastalıklar, zorunlu izinler firmaları bir çözüm bulma yükü altına sokuyor. Peki, bu boşalan kadrolar nasıl doldurulmalı? Nedir bunun çözümü?

Türkiye Pazarındaki ilk İK danışmanlık şirketlerinden biri olan Nicholson International Türkiye‘nin ortaklarından biri olan, finans ve operasyon rolleri için seçme ve yerleştirme projelerinin yanısıra, organizasyonel gelişim projeleri alanında da çalışan, firmaların dönemsel yöneticilik stratejileri ile krize çözüm getirmelerini öneriyor.

Nedir bu kriz

Oxford Dictionary krizi, “sorunların çözülmesi veya önemli kararların alınması gereken büyük tehlike, zorluk veya şüphe dönemi” olarak tanımlıyor. İş hayatına bakarsak, bir problemi çözerken ya da önemli bir karar verirken hiç zorluk ya da şüphenin olmadığı bir dönemi hatırlıyor musunuz? Biz profesyoneller sürekli bir kriz durumda yaşıyoruz. Bazen bu krizin önemi orta derecelidir veya etkisi yönetilebilirdir ancak bazen etkiler COVID-19 gibi çok daha şiddetlidir.

Hastalık tüm dünyaya yayılmaya başladığında, hiç kimse etkilerinin büyüklüğünü öngöremezdi. Yine de dünya ekonomisi, şirketler ve şirketlerin gelecek planları üzerindeki olumsuz etkileri muazzam oldu. Öte yandan, krizler fırsat zamanlarıdır ve şirketlerin bunları yakalamada çevik olmaları gerekir. Çözüm ise, geçici yönetim veya başka bir deyişle, geçici yöneticileri işe almak olabilir.

Muazzam Bir Çözüm: Dönemsel Yöneticilik

Modern dönemsel yöneticilik uygulamaları, uzun ihbar sürelerine ve çalışanların işten çıkarılmasının büyük maliyetlerine bir çözüm olarak başladı. Şimdilerde ise, son derece deneyimli profesyonellerin uzmanlığından kısa vadede yararlanmak veya bir taraftan üst düzey yöneticileri işe almanın uzun vadeli mali yükünden kaçınırken bir taraftan da az çaba gerektiren kolay hedeflere ulaşmada yardımcı olan oldukça yetkin bir profesyonele sahip olmak için mucizevi bir çözüm haline geldi.

Çoğu deneyimli profesyonel, tam zamanlı stresli işlerden uzaklaşmak ve proje bazlı hareket etmek ister. Böylelikle uzmanlıklarını ihtiyaç sahibi firmalara aktarıp proje yürütmenin ve hedeflerine ulaşmanın heyecanını hissedebilir, proje bittiğinde de özel hayatın tadını çıkarabilirler. Dönemsel yönetici işe alma firmalara, bir yönetici işe aldıklarında tam zamanlı istihdam yükümlülüklerinden muaf olmaları, ekiplerin iş başında eğitim almaları, zaman sınırlaması olmaksızın tam zamanlı yöneticileri titizlikle ve derinlemesine arayabilmeleri, sorunlarına sürdürülebilir çözümler üretmek için yeni bir bakış açısına sahip olabilmeleri, alınan kararlardan dolayı ekibin yöneticilere kızgınlığını değiştirip proje sonunda sakin bir çalışma ortamı sağlamaları konularında fayda sağlar.