Adnan Dalgakıran, “Türk makina sektörünün tepe örgütü MAKFED’in uluslararası temsil erki, Türkiye adını kullanma kararıyla tescillenmiş oldu” dedi.

Türk makina sektöründe 20 alt sektörü tek çatı altında birleştiren ve Avrupa Mühendislik Endüstrileri Konfederasyonu’nda ülkemizi temsil eden Makina Federasyonu, resmi onay sürecinin ardından ismini “Türkiye Makina Federasyonu” olarak değiştirdi. MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran,

Türk makina sektörünün tepe örgütü MAKFED’in uluslararası temsil erki, Türkiye adını kullanma kararıyla tescillenmiş oldu” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşleri ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ismi Türkiye Makina Federasyonu olarak tescillenen MAKFED, 20 alt sektör derneği üyesi ile 3000’e yakın imalatçıyı temsil ediyor.Makina ve aksam imalatçılarını temsil eden derneklerin üst kuruluşu olarak 2014 yılında kurulan Federasyon’un merkezi Ankara’da bulunuyor.

“Sektörümüz örgütlenmesini zirveye taşıdı”

Adnan Dalgakıran

Türkiye’de 400 bine yakın kişi istihdam eden ve yılda ortalama 18 milyar dolar ihracat gerçekleştiren makina imalat sektörünün, yüksek katma değerli ürün ve teknoloji geliştirerek sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin küresel rekabetçiliğinde kilit rol üstlendiğine dikkat çeken MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran şunları söyledi:

Makina sanayi, herhangi bir sektör değildir. Yükseltici ve sürükleyicidir. 2019 yılı boyunca kamunun yayımladığı tüm strateji planlarında bize öncü görevi verilmiş olması; ‘ileri ülke’ olmanın tek yolunun makina sanayinin yükselişinden geçtiğinin artık herkesçe anlaşılmış olmasındandır.”

Makina imalatçılarını temsil eden sektörel derneklerin on yıllardır önemli bir sorumluluğu özveriyle yerine getirdiğini ifade eden Dalgakıran, “İsim değişikliği sonunda, örgütlenmemiz nihayet zirve noktasına ulaşmış oldu. Federasyonumuzun adına kattığımız ‘Türkiye’ ibaresiyle birlikte, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında üstlendiğimiz görevin gerek-koşul veihtiyaçlarını dile getirmeyi sürdüreceğiz. Ürettiğimiz bilgi ve stratejilerle, yetkili makamların en isabetli kararları almalarına yardımcı olmaya büyük bir özgüvenle devam edeceğiz” dedi.

“KOBİ’lerin hâkim olduğu bir sektörde, güçlü örgütlenme olmazsa olmaz”

MAKFED çatısı altında Türkiye’yi makina, metal, elektronik ve yazılım sektörlerinin tepe kuruluşu olan Avrupa Teknoloji Endüstrileri Federasyonu ORGALIM’de de yıllardır başarıyla temsil ettiklerinin altını çizen Dalgakıran şunları söyledi:

Üye derneklerimizin her biri, kendi alt-sektörlerinin en yetkin kuruluşlarıdır. Dernek başkanlarımızın birçoğu uluslararası sektörel örgütlerde de görevlidir. Derneklerimiz 23 Avrupa federasyonunda ülkemizin bayrağını dalgalandırıyor. Uluslararası standartlar ve mevzuat üzerinde çalışıp, üyelerinin ticari ve teknik bilgiye erişebilmelerini sağlıyor. Makina imalatı gibi, bütün dünyada KOBİ yapısında olan tüm faaliyet alanlarında güçlü sektörel örgütlenme olmazsa olmazdır. Bizim yıllardır yazmakta olduğumuz başarı öyküsünde bu bilincin yeri tartışmasızdır

“MAKFED, sektörün kurumsal yapılanmasını güçlendiriyor”

Öncelikli misyonu, kamu ve özel sektörü tamamlayıcı ve destekleyici işlevler üstlenirken, ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinde etkin çözümler üreterek gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte karar alma mekanizmalarına zamanında ve yerinde katkılar sağlamak olan MAKFED’in üye ve faaliyet tabanındaki açılımın süreceğini belirten Dalgakıran sözlerini şöyle tamamladı:

Makina imalat sektörünün ülkemizde odağa yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin güçlendirilmesini ve müşterek mesaiyi kaçınılmaz hale getirmiştir. Resmi makamlarımızın Federasyonumuzu ‘Türkiye’ ön adına layık bulmaları, bizleri onurlandırmanın yanı sıra; giderek yükselen başarı ve özgüvenimizle peyderpey yeni açılımlar yapmamıza zemin hazırlayacaktır.”

Ekonomik Strateji ile ilgili diğer haberlerimiz için tıklayınız.