Merkez Bankası, fiyat istikrarına yönelik erken uyarı fonksiyonunu yönetecek Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü’nün kurulmasını kararlaştırdı. İlgili müdürlük 8 Şubat’ta faaliyete başlayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İdare Merkezi bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulmasına karar verdi.

Merkez Bankasının organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak;

  • Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü”,
  • Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde “Katılım Bankacılığı Müdürlüğü”,
  • Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde “Mali Kontrol Müdürlüğü” nün kurulmasına karar verildi. 

İlgili Müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlendi;

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü: Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonunu yönetecek. Araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirecek.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü: TCMB’nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliğini artıracak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunarak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip edecek.

Mali Kontrol Müdürlüğü: İç mali kontrol sistemini güçlendirerek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artıracak. Bütçe kapsamında yapılan harcamaların Banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol edecek.

İlgili Müdürlükler 8 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak : www.trthaber.com