Rekabet Kurulu, Covid-19 salgını sürecinde %600-700 oranında artışla rekabeti bozduğu tespit edilen 10 maske üreticisi ve satıcısı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurulu ‘ndan maske üretim ve satış piyasası soruşturması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Covid-19 salgını sürecinde ortalama %600-700 civarında artışlarla rekabeti bozduğu tespit edilen; maske üretici ve satıcıları hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:

“Covid-19 salgını sürecinde tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı ile iştigal eden teşebbüslerin fiyatlama davranışlarını inceleyen Rekabet Kurulu; dosya konusu ciddi artış oranlarının (ortalama %600-700 oranında artışlar) rekabetin bozulduğu piyasalardaki davranışlara işaret ettiğine karar vermiştir. Ayrıca 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma başlatmıştır. Rekabet Kurulu, incelemelerinde tüm özel ve kamu kurumlarından bilgi ve belge toplayabilmektedir. Teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğini titizlikle incelemektedir. Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul; koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır.”

4054 sayılı kanun çerçevesinde yapılan incelemelerde her bulgu ve olgunun tek tek önem arz ettiği gibi bir bütün olarak da dikkate alındığı kaydedilerek, “Soruşturma sonucunda ihlal tespiti halinde, fiyat rekabetinin mümkün olduğunca ençoklanmasına engel olan tüm aktörler, sebebiyet verdikleri piyasa aksaklıklarına son vermek durumundadır. Bu çerçevede, toplam 10 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın geleneksel soruşturma süreçlerine kıyasla daha hızlı ilerlemesi beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.