Plastik işleme makinelerinde üretim %17, yatırımlar %27 geriledi

Plastik işleme makineleri sektöründeki olumsuz tablo devam ediyor. Sektörün 2019 yılında üretimden yatırıma tüm göstergeleri ekside seyretti. PAGEV verilerine göre; geçtiğimiz yıl plastik işleme makineleri sektörü bir önceki yıla kıyasla üretimde %17, ihracatta %19, ithalatta %33, yurtiçi satışlarda %27, yatırımlarda ise %27 geriledi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik sektörünün gelişiminde en önemli göstergelerden biri olan makine yatırımlarında geçen yıl istenilen ivmenin yakalanamadığını belirterek 2020 yılında üretimdeki artışa paralel olarak plastik işleme makineleri sektöründe de bir toparlanma gerçekleşebileceğini vurguladı.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), hazırladığı kapsamlı raporlarla Türkiye plastik sektörünün görünümünü ortaya koymaya devam ediyor

PAGEV’in son olarak yayınladığı Türk Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu’nda yer alan verilere göre; plastik işleme makineleri üretimi 2019 yılında bir önceki yıla oranla %17 gerileyerek 507 milyon dolara indi. Makine üretimindeki bu düşüşe plastik sektörü üretiminde ilk üç çeyrekte ortaya çıkan gerileme neden oldu. Oysa 2015-2018 yılları arasında plastik makine üretimi yıllık ortalama %22’lik artış gösteriyordu.

Geride bıraktığımız yıl toplam plastik işleme makineleri üretiminden; presler ve diğer makineler %46, aksam ve parçalar %22, ekstrüzyon makineleri %15, termoform makineleri %9, enjeksiyon makineleri %7 ve şişirme makineleri %1 pay aldı.

İhracat da ithalat da düştü

2015 – 2018 yılları arasında yılda ortalama % 22 artış gösteren plastik işleme makineleri ihracatı, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla %19’luk düşüşle 197 milyon dolara geriledi. İhracatta öne çıkan ilk beş ülke; Rusya Federasyonu, Hindistan, İspanya, Cezayir ve Almanya olarak sıralandı.

İhracat birim fiyatı yüzde 6,5 geriledi

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2019 yılının dokuz aylık döneminde kilogram başına 10,1 dolar olurken 2018 yılına kıyasla %6,5 geriledi. Bu dönemde ortalama ihracat birim fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının %13 altında gerçekleşti.

Plastik mamul üretimi rakamlarındaki gerilemenin etkisiyle plastik işleme makineleri ithalatı da 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %33’lük azalışla 421 milyon dolar seviyesine indi. Bu dönemde en çok ithalat yapılan ülkeler Çin, Almanya, İtalya, Japonya ve Avusturya oldu.

İthalattaki düşüş ile birlikte sektörün dış ticaret açığı da %42 azaldı ve 223 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Makine ve teçhizat yatırımları yüzde 27 azaldı

Geride bıraktığımız yıl plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2018 yılına kıyasla yüzde 27 gerileyerek 730 milyon dolara kadar düştü. Plastik mamul üretiminde yılın son çeyreğinde başlayan artış ivmesinin 2020 yılında makine ve teçhizat yatırımlarına da olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

2019 yılında sektörde yapılan plastik makine yatırımlarının yüzde 47’sini presler ve diğer makineler, yüzde 17’sini aksam ve parçalar, yüzde 16’sını enjeksiyon makineleri, yüzde 14’ünü ekstrüzyon makineleri, yüzde 4’ünü termoform, yüzde 2’sini ise şişirme makineleri oluşturdu

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik makine sektörünün yılı tüm göstergelerde küçülme ile kapattığını, sektörün 2020 yılındaki seyrinin ise plastik sektörünün üretim rakamlarına göre şekilleneceğini söyledi. Geçen yılın son çeyreğinde plastik mamul üretiminde yeniden artış trendine girildiğine dikkat çeken Eroğlu, “2020 yılında plastik mamul üretimimizdeki artışa paralel olarak plastik işleme makineleri sektörümüzde de bir toparlanma bekliyoruz. Geride bıraktığımız yılda plastik işleme makineleri üretimi ve ihracatında yaşanan gerileme kadar önemli bir rakam ise plastik sektörünün genelinde yapılan makine ve teçhizat yatırımlarında 2018 yılına kıyasla yaşanan yüzde 27 gerileme. Sektör geçen yıl sadece 730 milyon dolarlık makine yatırımı yaptı. Makine ve teçhizat yatırımları sektörün mevcut durumunu ve üreticilerin gelecek beklentilerini gösteren en önemli göstergelerden biridir. Dolayısıyla 2020 yılında sektörde yapılan yatırımları yakından izlemeye devam edeceğiz” dedi.