Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının bankacılık ve finans sektörünün faaliyetlerinde gözetilmesi amacıyla 2014 yılında hazırlanan “Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu” güncellenmiştir. 

Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile işbirliği içinde, TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kılavuz sayesinde bankaların faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetmesi amaçlanmaktadır.

Güncellenen kılavuzda bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı için 10 temel ilke tanımlanmaktadır:  

  • Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı 
  • İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon 
  • Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık
  • İnsan Hakları ve Çalışan Hakları 
  • Kapsayıcılık ve Fırsat Eşitliği 
  • Paydaş Katılımı ve İletişim
  • Kurumsal Yönetim
  • Kurumsal Kapasite Geliştirme
  • İzleme ve Raporlama

TBB Yönetim Kurulu tarafından, bankacılıkta iyi uygulamalar prensibi çerçevesinde güncellenen kılavuzun, uygulanma kapsamı, her bankanın kendi değerlendirmesi ve takdirinde olmak üzere, üyelerin bilgisine/takdirine sunulmasına karar verilmiştir. 

Kılavuza aşağıdaki link aracılığıyla TBB internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu: 

https://www.tbb.org.tr/surdurulebilirlik/tbb-surdurulebilirlik-kilavuzu.html

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliği