Göç ve girişimcilik hackathonu “Migathon” 8-10 Ocak tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirildi. Türk ve Suriyeli girişimciler bir araya geldi.

Göç ve Girişimcilik Hackathonu “Migathon”, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü işbirliği ile ICMPD (Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi” (ENHANCER) kapsamında çevrimiçi olarak düzenlendi. İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerindeki Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli girişimci adaylarına yönelik olarak teknoloji girişimlerine odaklanan Migathon, 8 ila 10 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Migathon etkinliği, Türk ve geçici koruma sağlanan Suriyeli potansiyel girişimci adaylarının beceriler kazanması, iş bağlantıları geliştirebilmesi, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum için ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katılımını amaçlayan ENHANCER Projesi kapsamında hazırlandı. Etkinliğe 22 Türk vatandaşının yanı sıra 29 Suriyeli girişimci adayı katıldı. 48 saat süren dijital etkinlikte, potansiyel girişimcilerin teknoloji alanındaki yenilikçi fikirlerini takımlar kurarak geliştirmesi, Türk ve Suriyeli girişimcilerin iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanabilir ürün ve hizmetler tasarlaması ve yerel üretim ile değer zincirlerine katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirilmesi hedeflendi.

Adaylar danışmanlık hizmeti aldı

Migathon’a katılan girişimci adayları iki gün boyunca teknolojik girişim fikirleri konusunda danışmanlık hizmeti aldı. Adaylara bunun yanı sıra minimum olarak uygulanabilir ürün (MVP), etki analizi, sunum becerileri ve girişimcilik konularındaki çeşitli atölyelere katılma imkânı da sağlandı. Kadın adaylar ile gençlerin katılımına öncelik verilen Migathon etkinliğinde, hedef grupların girişimcilik konusunda bilinçlenmesinin yanında, Türk vatandaşları ile geçici koruma altındaki Suriyelilerin karşılıklı iş birliğinin kolaylaştırılması amaçlandı. 

Takımlar atölyelere katıldı

Açılış konuşmaları ile başlayan Migathon, Göç ve Girişimcilik Paneli ile devam etti. Katılımcılar bu panelin ardından Problem Tanımı ve MVP Atölyesine katıldı. Girişimciler bu atölyede girişimciliğin en kritik konusu olan problem belirleme ve yaratıcı çözüm tasarlama konularını çalıştı. Katılımcılar bunun devamında MVP’yi; yani bir fikrin en temel haliyle ürünleşmeden önce uygulanabilir çıktı halini tanımlamayı öğrendi. Migathon’un Etki Analizi Atölyesi bölümünde ise, bir girişimcilik fikrinin piyasa, toplum ve çevre üzerinde ne gibi etkileri olacağı derinlemesine incelendi. Katılımcılar Sunum Atölyesinde de, girişim fikirlerini potansiyel yatırımcılara nasıl sunacaklarına dair çalışmalar yaptı. 

Kapanış 

Çevrimiçi Migathon etkinliğine İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay illerinden başvuran toplam 83 takım arasından 15 takım seçildi.  48 saat çevrimiçi olarak devam eden Migathon etkinliğinde her bir takım, toplam 3 seans olmak üzere eşleştirildiği mentör ile görüşme yaptı. Bu görüşmelerde takımlar ve mentörler fikir alışverişinde bulunurken, mentörlerin yönlendirmeleri de takımlar için büyük katkı sağladı. Katkı sağlayan mentörlerAhmet YASAGAN, Derya BAYKAL, Dicle YURDAKUL, Fatih BALCI, Gülcan ERGÜN, Hale UMUL, Hasan YAŞAR, Rasheed HAMWI oldu.

Migathon etkinliğinin son gününde takımlar jüri üyelerine iş fikirlerini ve projelerini çevrimiçi olarak sundu. Derece alan takımlar arasında öne çıkanlar şöyle oldu:

  • Kalkınma ve Modernizasyon için İşbirliği: Kuruyemiş üretimi ve çevrimiçi satış
  • Peace: Çevrimiçi Psikolojik destek
  • Futuristic Urfa: Blockchain havale uygulaması
  • Gıda Mühendisi Girişimci İş Ortakları: Doğal güneş enerjili sistemde kurutulmuş sağlıklı kuru ürünler projesi 
  • Hayal Dünyası: Ahşap yakma sanatı ve çevrimiçi satış
  • Almhmud: Giysi ve Kumaş Basımı ve Döşeme
  • Jupiter: Paylaşım Ekonomisi Mobil Uygulaması
  • İyi Tohum: Arapça içerikli Kütüphane Kafe 
  • Akıllı Çanta: Poşet yerine kullanılabilecek tasarım çanta
  • Kardelen: Çiftlik ve hayvansal üretim ve çevrimiçi satış

Jüri Üyeleri arasında Adil ORAN, Betül ÖZYILMAZ, Berat KJAMİLİ, Elif KOŞOK, Filiz ALSAÇ, Haluk TERZİOĞLU, Ömer Faruk AKARCA, Şafak MÜDERRİSGİL’in bulunduğu organizasyonda, oylama sonucunda PEACE Takımı birinci olarak CSR Turkey, Stage-Co ve ARBA Gıda firmalarından İş Ağı Geliştirme (Networking) Desteği ile birlikte ARBA Gıda ve AWA Gıda firmalarından 1.000,00 TL değerinde nakdi destek sahibi olmaya hak kazandı. 

Ekinliğe katılan tüm takımlara hem ICMPD hem de AWA Gıda tarafından Tanıtım Destekleri (Basın ve Sosyal Medya) verileceği bildirildi. 

“Kalkınma ve Modernizasyon için İşbirliği”, “Hayal Dünyası” ve “Kardelen” Takımlarına Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Mentörlük, Network, Pivot ve Eğitim Paketi desteklerinin verildiği vurgulandı. 

Katılımcı takımlardan “Hayal Dünyası” için, Doğu Akdeniz ABİGEM & ANMOGEP tarafından İnkübasyon ve Ofis desteğinin sağlanacağı ifade edildi. 

 “Peace” ve “Futuristic Urfa” Takımları için de, Ege Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ön Kuluçka desteği verileceği bildirildi. 

Futuristic Urfa, Gıda Mühendisi Girişimci İş Ortakları, Jupiter ve Akıllı Çanta takımları için ise, CSR Turkey ve ARBA Gıda firmaları tarafından İş Ağı Geliştirme Desteği ve Stage-Co firmasından iseNow Sprint Hızlandırma desteğinin verileceği ifade edildi.

Proje Hakkında

ENHANCER Projesi; Türkiye’de geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar arasında potansiyel girişimcilerin ileri seviyelerde beceriler kazanması, iş bağlantılarının geliştirilmesi, politika koordinasyonunun iyileştirilmesi ve sosyo-ekonomik uyum için ulusal, bölgesel ve yerel aktörlerin katılımı dâhil olmak üzere çeşitli pratik sonuçları hedefliyor. Proje ile geçici koruma sağlanan Suriyelilerin girişimcilik ekosisteminde konumlandırılması mümkün kılınarak, bu konuda ev sahibi toplulukların kapasitesi güçlendirilmeye çalışılıyor.