Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nın anket sonuçlarına göre, gerekli önlemler alınmazsa istihdam kaybı yaşanabileceğini gösterdi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), dördüncüsünü gerçekleştirdiği Koronavirüs Etki Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin %91’i genel giderleri azaltmaya odaklandığını belirtti. İş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getiren sektör temsilcileri, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık %15; beyaz yaka çalışanlarında ise %9 azalma olabileceğini belirtti.

Ankete göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik sanayinde ‘komple duruş’ eğilimi sona eriyor. Üyelerin %59’u 21 Haziran tarihine kadar kısmi çalışma düzenini sürdüreceğini belirtirken, sosyal mesafeli normal çalışma düzenin ise Haziran ayında %40’ın üzerine çıkması bekleniyor. TAYSAD‘ın anketi, kısmi çalışma yapan tedarik sanayicilerinin üretim hacimlerinde haziran ayından itibaren artış görüleceğini de ortaya koydu. Buna göre, tedarik sanayicileri mayıs ayında %50 civarında olan üretim hacimlerinin, haziran ayı ile birlikte 60’ların üzerine çıkacağını tahmin etti.

Ciro kaybı % 25’in üstünde

Covid-19 salgını, tedarik sanayisinin ciro kaybı ve karlılık oranlarını da önemli oranda etkiledi. Anket sonuçlarına göre, her iki TAYSAD üyesinden birisi, nisan ayında %55’ten fazla ciro kaybı yaşadığını dile getirdi. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin yarısı yıl sonu itibariyle %25’in üzerinde ciro kaybı yaşayacaklarını öngördü. Öte yandan, katılımcılar, yıl sonunda vergi öncesi karlılıklarına ilişkin düşüş oranını %40 ve üzerinde hesaplarken; %11’i ise zarar edeceklerini belirtti.

Ankette, otomotiv tedarik sanayisinin aldığı önlemler ve bu önlemlere bağlı olarak istihdam sayısında yaşanabilecek küçülmelerle ilgili önemli verilere de yer verildi. Ankete katılan tedarik sanayicilerinin %91’i Covid-19’un neden olduğu etkiler sebebiyle öncelikle genel giderleri azaltmaya odaklandığını belirtti. Katılımcılar ayrıca bu dönemde alacakları önlemleri, yatırımların azaltılması ya da tamamen durdurulması, personel giderlerinin düşürülmesi ve ilave borç alınması olarak sıraladı. Ankete katılan tedarik sanayicileri, pandeminin yarattığı iş kaybı nedeniyle çalışan sayısında azalmaya gidilebileceğini de dile getirerek, sene sonuna kadar mavi yaka çalışanlarında yaklaşık %15; beyaz yaka çalışanlarında ise %9 azalma olabileceğini belirtti.

“Avrupa’da işlerin açılması zaman alacak”

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Covid-19 sürecinde ülkemizin oldukça başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Hükümetin verdiği hızlı tepkiler ile açıklanan destekler pandeminin açtığı yaraları sarmak açısından etkiliydi. Bu süreçte, otomotiv sektörü de hem ana hem de tedarik sanayisiyle söz konusu sağlık seferberliğine çok ciddi desteklerde bulundu. Şimdi aynı şekilde ekonomimize odaklanmak gerekiyor. Bu noktada, Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak kabul ettiğimiz otomotiv sektörünün rolü çok önemli. Tıpkı Avrupa’da olduğu gibi otomotivi destekleyecek planların hazırlanması ve bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin en büyük ihracat pazarı Avrupa’da işlerin açılması zaman alacak. Bu süre içinde Türk sanayisinin çok hasar görmemesi için yurt içi pazarının canlanması çok önemli. Avrupa ülkelerinin Uzakdoğu’dan ürün tedarikini riskli bulması ve güçlü bir yurt içi pazar, ülkemize uzun bir süre sonra yeni otomotiv yatırımlarının gelmesinin önünü de açabilir” dedi.

“Gerekli önlemler alınmazsa istihdam kaybı yaşanabilir”

Otomotiv sektörünü destekleyecek önlemlerin başında iç pazara ve yerli üretime odaklanılması gerektiğinin altını çizen Alper Kanca, “Türkiye küresel araç satışı sıralamasında 2017 yılında 1 milyon adet ile 17. sırada yer alırken, 2019 yılında 500 bin adedin altına düşerek 25. sıraya geriledi. 2020’de ise mevcut durumun daha da riskli bir hal alacağını biliyoruz. Dolayısıyla sinyal vermeye başlayan sektörümüzün, rakip ülkelere kıyasla konumunun güçlendirilmesi için acil önlemlerin uygulamaya alınması gerekiyor. TAYSAD olarak, hükümetin erkenden hayata geçireceği birtakım desteklerle, olası olumsuz senaryoların engelleneceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği sürecinin uzatılması da açıklanması gereken diğer destekler arasında yer alıyor. Aksi halde, ankette de görüldüğü gibi, hiç istemediğimiz halde özellikle istihdam anlamında kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz” diye konuştu.