Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Şubat 2021 sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisinde şubat ayı ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre %22,5 artış gösterdi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi 2021 yılı şubat ayı sonuçları göre inşaat malzemeleri sanayi ihracatı şubat ayında önemli bir gelişme gösterdi. İhracat değer olarak 2021 yılı şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre %22,3 artarak 2,03 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak ise geçen yılın şubat ayına göre %0,3 gerileme gösterdi. 2020 yılı şubat ayında 4 milyon 646 bin 935 ton olan ihracat, 2021 yılı şubat ayında 4 milyon 632 bin 562 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, miktar olarak hemen hemen aynı kalmasına rağmen ihracat birim fiyatlarındaki artış ile önemli ölçüde yükseldi. 

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı ise şubat ayında geçen yılın şubat ayına göre %22,5 arttı. 2020 yılı şubat ayında 0,36 dolar/kg olan ihracat birim fiyatı 2021 yılı şubat ayında 0,44 dolar/kg’ye ulaştı. Birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri ve kısa çalışma günlerine rağmen inşaat malzemeleri dış ticareti şubat ayında performansını önemli ölçüde artırmayı başardı.             

İthalatta da fiyat artışları durağan kaldı 

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı değer olarak geçen yılın şubat ayına göre %9,1 artarak 648 milyon dolar oldu. İthalat bu yılın ocak ayına göre de artış göstererek hareketlendi.     

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak geçen yılın şubat ayına göre %7,3 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat şubat ayında da miktar olarak artış gösterdi.           

İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2020 yılı şubat ayında 2,78 dolar/kg iken 2021 yılı şubat ayında 2,82 dolar/kg’ye ulaştı. 

Alt sektörlerde ortalama ihracat birim fiyatları yükseliyor

2021 yılı şubat ayında inşaat malzemeleri ihracat performansı alt sektörler itibarıyla birbirlerine benzer eğilimler gösterdi. Değer, miktar ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler artış yönünde oldu. 2021 Şubat ayında alt ürün grubundan 6’sının ortalama ihracat birim fiyatları 2020 yılı şubat ayına göre yükseldi. ürün grubunda ortalama ihracat birim fiyatları düştü. 

2021 yılı şubat ayı mineral ürünler ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre %25 arttı. Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı ise %12,3 yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı %16 arttı. Ağaç ve ahşap ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı şubat ayında %12,3 düştü. Prefabrik yapılar ortalama ihracat birim fiyatı ise %2,4 geriledi.   

2021 yılının şubat ayında alt ürün grubunun 7’sinde ihracat miktar olarak geçen yılın şubat ayının üzerinde gerçekleşti. Sadece bir alt sektörde miktar olarak gerileme yaşandı. 2021 yılı şubat ayında en yüksek ihracat miktar artışı %36,4 ile prefabrik yapılarda, %35,8 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Miktar olarak tek düşüş %5,9 ile mineral ürünlerde yaşandı.              

2021 yılının şubat ayında alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak yükseldi. Değer olarak önemli artışlar gerçekleşti. 2021 yılı şubat ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı %33,8 ile prefabrik yapılarda ve %27,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı. Değer olarak ihracat artışları, hem miktar hem de ağırlıklı olarak ihracat birim fiyat artışlarından kaynaklandı. 

Genel sanayi ihracatı şubat ayında ivme kazanmaya başladı  

Türkiye sanayi ihracatı, yeni yıla zayıf bir başlangıcın yaşandığı ocak ayından sonra şubatta ivme kazanmaya başladı. İhracat birim fiyat artışları bu yükselişte etkili oldu. 2021 yılı şubat ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak bir önceki yılın şubat ayına göre 7,9 yükseldi. Şubat ayında küresel pazarlarda aşılama ile gelen iyimserlik ve talep artışı sanayi ihracatını olumlu etkiledi. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2021 yılının şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre %2,9 geriledi. 

Sanayi ihracatı miktar olarak yılın ilk iki ayında düşüş gösterdi. Şubat ayında ihracatın değer olarak ivmelenmesinin nedeni ise ihracat birim fiyatlarındaki artış oldu. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları 2020 yılı şubat ayında 1,31 dolar/kg iken, 2021 yılı şubat ayında 1,45 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları bir önceki ocak ayına göre de yükseldi. 2021 yılı ocak ayı ortalama ihracat birim fiyatı 1,29 dolar/kg olarak gerçekleşmişti. 

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2021 yılı şubat ayında bir önceki yılın şubat ayına göre %4,6 yükseldi. Miktar olarak ise %6,1 düştü. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ortalama ihracat birim fiyatı 2020 yılı şubat ayında 2,46 dolar/kg iken 2021 yılı şubat ayında 2,74 dolar/kg oldu.