Türkiye İstatistik Kurumu Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), martta geçen yılın aynı ayına göre % 7,66, bir önceki aya göre % 0,13 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre; endeks martta bir önceki aya göre %0,13, geçen yılın aynı ayına göre %7,66 ve 12 aylık ortalamalara göre %12,32 artış gösterdi.

Ana gruplar itibarıyla martta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi %0,04 yükseldi. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi %0,65 yükseldi.

Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %7,30, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %9,96 artış kayıtlara geçti.

Alt gruplarda artış ve azalışlar

Martta, bir önceki yılın aynı ayına göre en çok azalan diğer alt gruplar %2,24 ile tarımsal ilaçlar oldu.

Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış ise; %11,98 ile tohum ve dikim materyali, %11,25 ile malzemeler, %10,82 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış %0,72 ile tohum ve dikim materyalinde görüldü. 

Martta artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise; %2,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler, %2,36 ile makine bakım masrafları ve %0,65 ile malzemeler olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz’ına Dair Kararname ile kurulmuştur.[1] 1930 yılında Daire’nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.