Covid-19 salgınına yönelik uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) toplantısı dijital ortamda yapıldı.

KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamındaki istişare toplantılarının altıncısı Vanlı kadın girişimcilerin katılımıyla gerçekleşti. Covid-19 salgınına yönelik uygulanan sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle toplantı dijital ortamda yapıldı.

İş dünyasında kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmaları için etkin bir iletişim ağı içerisinde yer alarak kapasitelerini geliştirmeleri hedefiyle yola çıkan İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın (Women Business Network W-BUN) istişare toplantılarının yedincisi, 15 Mayıs’ta Vanlı kadın girişimcilerin yoğun katılımlarıyla dijital ortamda gerçekleşti. Dijital istişare toplantılarının ikincisi olan Van buluşmasında kadın girişimciler kamu ihalelerinde yaşadıkları tecrübe ve önerilerini paylaştı.

İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı

Kadınlar kamu ihalelerinde aktif olmalı

KAGİDER koordinatörlüğünde, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen proje faaliyetleri kapsamında 8 ilde gerçekleştirilecek iştiare toplantısının yedincisi Van’da yaşayan kadın girişimciler, Van İş Kadınları Derneği Başkanı Meral Ayhan, Hakkari Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Sevda Keskin ve Bitlisli bir kadın girişimcinin de katılımıyla dijital platform üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıda; girişimci kadınların kamu alımlarındaki deneyimleri, yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplantıda kadınların kamu ihalelerinde yeteri kadar var olmadığı; kadın girişimcilerin kamu ilişkilerinde yeteri kadar aktif olmadığı bu konuda biraz daha motivasyona ihtiyaçları olduğu kaydedildi. Kamu alımları ile ilgili güncel mevzuat bilgilendirmesi uzman hukuk danışmanı tarafından aktarıldı.

Kadın girişimciler online platform sayesinde büyüyecek

Kadın girişimcilerin katma değerli üretim ve iş pazarlarına ulaşmaları, etkin bir iletişim ağı içerisinde olmaları görüşüyle yola çıkan proje, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadın girişimcileri www.ticaretinkadinlari.com sitesinde bir araya getiriyor. Web platformu, kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için düzenlediği ihaleler alanında başarılı olabilmeleri, gerekli bilgilere ve pazarlara ulaşabilmeleri için güçlü bir araç niteliğinde olacak. Kurulan portal ile girişimci kadınlar tek bir çatı altında birbirlerini destekleme, ortak iş yapma ve girişimci kadınlar ile iş yapmak isteyen kurumlar bir araya gelecek. Diğer taraftan gerek kamu gerekse özel sektör alacağı ürün veya hizmeti sağlayacak kadın girişimcilerin bilgilerini platform üstünden ulaşabilecek.

Projede kamu ihaleleri için yasa önerisi çalışması hazırlanıyor

Katılımcı sivil toplum kuruluşlarının ve kadınların hizmet ve danışmanlık almalarını, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın küresel hedefine katkıda bulunmayı, politika süreçlerine daha aktif, katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini hedefleyen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kapsamında küçük ve orta ölçekli bir çok kadın girişimcilerin kamu ihalelerinde yer alması için yasa önerisi çalışmaları yürütülmekte.

Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir yasa için teklif sunulması, katılımcı STK’ların ve kadınların ulusal ve uluslararası ölçekte kapasitelerini geliştirmelerinde destek olacak.